Sunday, 18 September 2011 22:09

Holisme B&M Method

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Holisme ( Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door de Zuid Afrikaanse militair, staatsman en filosoof Jan Smuts. Hij definieerde holisme als „De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie.“


VOETBALTRAINING OP KLASSIEKE MUZIEK
Voetbalcoach Michel Bruyninckx over een holistische benadering van de sport

Door Jan Soek

holisme

Uit de speakers van de sporthal klinkt de muziek van André Rieu. Een twintig tal sportertjes rond de twaalf, dertien jaar, zijn bezig met een VOETBALTRAINING OP KLASSIEKE oefening op de tonen van de populaire ‘meester’, die zorgde voor een veelal eerste - of hernieuwde kennismaking met de klassieke muziek. De oude - nieuwe klassiekers die Rieu ten gehore brengt, klinken prettig ritmisch. Opmerkelijk, de jonkies werken geconcentreerd en gaan volledig in de oefening op.

Wie zou denken dat het hier gaat om bijvoorbeeld een training van een turngroep, heeft het mis. De jonge sporters maken deel uit van een voetbalclub en worden deze dag in een sporthal in het Belgische Brasschaat getraind door de Belgische coach Michel Bruyninckx (60), in het dagelijks leven docent veld - en zaalvoetbal aan de Vlaamse Trainers School en aan de Topsportschool Voetbal in Leuven.

Daarnaast is Bruyninckx Expert Loopcoördinatie en Lichaamsbeheersing. De oefening maakt deel uit van het programma dat de bevlogen Belg heeft samengesteld met ondermeer de sporttechnische coördinator van de Vlaamse Zaalvoetbalbond, Stefan Verheyen en dat uitgaat van een Holistische benadering bij een zaal - en voetbalopleiding.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de sceptisch bij menigeen toeslaat bij het horen dat Bruyninckx zijn opleiding ‘holistisch’ benadert. Onbekend, maakt onbemind en daarom liggen vooroordelen voor het grijpen. ‘Alternatief, zweverig, soft en ‘geiten-wollen-sokken’, zijn woorden, gecombineerd met gedachten, die snel boven komen. Echter, ze maken snel plaats voor verbazing, bewondering en respect wie Bruyninckx met de groep bezig ziet! Intens en enthousiast verklaart Bruyninckx het vertrekpunt van zijn methode. “Voetballen en ook andere sporten, worden al veel te lang alleen vanuit een lichamelijke benadering getraind. Wetenschappelijk staat echter meer en meer het belang van een mentale begeleiding en benadering vast! Daarnaast toont neurologisch onderzoek aan dat wij zeer voorzichtig moeten omspringen met het idee dat wij alles perfect zien, horen en voelen en dat die informatiestroom vlot en ongestoord alle bewegingen stoort.” Dit blijkt niet het geval te zijn. Eigen gedachten, storing en afleiding worden, door de opleiding alleen fysiek te benaderen, niet of nauwelijks beïnvloed terwijl ze wel degelijk mogelijk grote invloed hebben. Bruyninckx: “Een voetbalopleiding die op een holistische wijze wordt benaderd, houdt rekening met de wisselwerking tussen lichaam en geest en wil trainers bewust maken van een aantal ‘onzichtbare’ invloeden tijdens de training en begeleiding. Dus de benadering is er een van ‘heel de mens, in al zijn facetten.’”


De jeugd zwakt motorisch af

Terug naar de training op de klanken van de klassieke muziek van Rieu. Het feit dat zijn muziek door de sporthal klinkt, is het gevolg van een lang en intens onderzoek van Bruyninckx. “Sport is een ideale activiteit voor sociale actie. Maar in de praktijk van alle dag wordt aan dat sociale leven te weinig vorm en inhoud gegeven. Kijk maar rond in de huidige samenleving. Kinderen, ouders en grootouders leven veelal hun eigen leven. Ontwikkelingen en de technologie in de maatschappij volgen elkaar razendsnel op en hebben een enorme impact op kinderen. Kijk ook eens binnen de scholen! Het aantal leerlingen met een ontwikkelingsstoornis neemt enorm toe! Dat komt omdat, zowel in het dagelijks leven als in de maatschappij het bewegen ‘afgebouwd’ is. Spelertjes van nu zijn veel sneller geblesseerd dan pak weg twintig jaar geleden! De fysieke ‘basis’ van de jeugd is trager! Ook wijst onderzoek in zowel België als Nederland uit dat de leeftijd waarop de jeugd tien jaar geleden met sport stopte rond de 16-jarige leeftijd lag. Die leeftijd ligt bij het voetbal nu rond het 9de/10de jaar! Het is dus volstrekt verklaarbaar dat de motorische vaardigheden zijn afgenomen. Daarnaast hebben we te maken met videospelletjes, MP3’s en Playgames, met als gevolg dat niet alleen de jeugd motorisch ‘afzwakt’, maar dat ook de capaciteit van aandacht en concentratie afneemt! Binnen het voortgezet onderwijs lopen hele groepen leerlingen met oortelefoontjes, die een enorme hoeveelheid decibels veroorzaken, van de ene naar de andere les. Veel erger dan alleen de hoeveelheid decibels is dat het type muziek tot gevolg heeft dat de aandacht en concentratie daalt! Het is van grote invloed op het functioneren van de hersenen en dus vindt omschakeling en concentratie voor de les pas plaats na zo’n tien minuten. Als dan ook nog eens tijdens de les de oordoppen ingehouden mogen worden, blijft van de noodzakelijke concentratie vrijwel niets meer over. Gevolg is dat een te groot deel van de jeugd niet meer geconcentreerd bezig kan zijn en daar op termijn de rekening van gepresenteerd krijgt! Daarbij leven ze ook nog eens in een ‘Temp Up’-maatschappij! Alles moet snel, zoals bijvoorbeeld op televisie te zien is. Zelfs jeugdprogramma’s bezondigen zich eraan! Kinderen kunnen die flitsende schakelingen tussen beelden hooguit twintig minuten bevatten. Maar het gaat de hele dag door! Dat (opname)tempo ligt dus veel te hoog!” De vraag is wat dat voor de voetbaltrainingen en wedstrijden voor consequenties heeft. “Voor het kunnen leveren van topprestaties is die wetenschap van belang! Kijk eens naar het verschil in benaderen van het voetbal door een Braziliaanse en Europese voetballer! Bij de eerste straalt vrijwel altijd het plezier ervan af, terwijl bij Europese voetballers men nogal eens in ‘staat van oorlog’ is. Geen plezier, geen liefde, maar strakke gezichten! In de mond van met name de jeugd ligt het woord ‘shit’ voor op de tong als iets even niet zo gaat zoals zij het willen. Het is zowel verbaal een reactie naar buiten, maar heeft ook lichamelijk invloed! Bij Brazilianen is er sfeer! Het gaat niet om geld maar om de beleving, de harstocht, de inhoud van het spel!”


Oefeningen op ritme van de hartslag

Terug naar de training op de klanken van de klassieke muziek van Rieu. Het feit dat zijn muziek door de sporthal klinkt, is het gevolg van een lang en intens onderzoek van Bruyninckx waarbij ritme en concentratie een belangrijke rol speelt. Hij laat de groep een oefening doen waarbij iedere speler een bal in een netje krijgt, waaraan een touw is bevestigd. Deze ‘bal in een netje’ is door Michel ontwikkeld en wordt SoccerPal genoemd. De speler houdt het touw in de hand, waarbij de bal in het netje voor de voet wordt gehouden. Hierna vindt de eerste simpele oefening plaats, waarbij beurtelings met de linker en rechter binnenvoet tegen de bal moet wordt geschoten. Binnen de kortste keren is het een chaos. Er wordt te hard of te zacht geschoten of onbeholpen omgegaan met ‘bal en net’. Glimlachend grijpt Bruyninckx in, waarna hij voorstelt de oefening nogmaals te doen maar dan in het ritme waarmee hij in zijn handen klapt. Binnen de kortste keren treedt een aanzienlijke verbetering in. Vervolgens loopt de hij naar zijn stereotorentje toe, waarna de klanken van Rieu door de sporthal klinken. De opdracht aan de groep is om op het ritme van de muziek de oefening uit te voeren. Daarnaast wordt ook de oefening verzwaard. De bal moet nu geplaatst worden tussen twee pionnen die staan opgesteld, waarbij de spelers ook tussenstapjes moeten maken binnen de op de grond liggende latten. Ondertussen legt Bruyninckx uit: “Het ritme bevordert de concentratie van de spelers en geeft houvast. Bovendien zijn ze nu collectief bezig! Je ziet dat ze proberen met elkaar in hetzelfde ritme mee te gaan! Overigens is de muziek bewust gekozen!” Dat is zichtbaar, want hoe kan het zijn dat deze groep jonge kinderen zo opgaat in deze oefening, onder de tonen van deze voor veruit de meeste ‘wereldvreemde’ muziek? Bruyninckx: “Het klinkt onwaarschijnlijk, maar het heeft met het ritme van de muziek te maken, die overeenkomt met het ritme van het hart! De vroegere componisten waren nog niet zo dom! Die wisten dat hun publiek geconcentreerd luisterden als muziek werd gepeeld in het natuurlijk ritme van zeventig tot tachtig hartslagen per minuut. Ze wisten overigens ook dat bij dat tempo hun muziek waarschijnlijk succesvol zou zijn! Wat ik doe is de groep op dat ritme laten bewegen en stoppen en elkaar te sturen in ritme, tempo, vorm en spanning.” Om de paar minuten volgt inderdaad zo’n tien seconden rust. “Zonder dat ze het beseffen, reguleren ze hun hartslag, waarbij belangrijk is dat ze samen de activiteit echt ervaren! Je verenigt mensen door in hetzelfde ritme te bewegen!”


Tachtig procent heeft bekkenafwijking

“Sport is een ideale activiteit voor sociale acties! Bekende voetballers kunnen hier een enorme invloed op uitoefenen. Zeker bij minderheden en de achtergestelden binnen de maatschappij! Zij hebben de mogelijkheid om door middel van een voorbeeldfunctie ook deze kinderen vanuit een innerlijke motivatie naar school te laten gaan, hun zelfbeeld goed te begeleiden. Kijk maar naar het hedendaagse voetbalveld! Jij en ik, maar ook de jeugd kan zien dat sport kleurloos is! Een schitterende uitdrukking van ‘jullie’ Erica Terpstra, waarmee ik het van harte eens ben!” Bruyninckx laat de groep hardlopen. Het blijkt dramatisch slecht gesteld met het bewegingspatroon van de spelertjes. “Logisch, er wordt namelijk niet naar gekeken. Als wij motorisch geen aandacht schenken, die in de ontwikkeling van het kind al fout zit, dan krijgen we de rekening later gepresenteerd. Tachtig procent van de kinderen hebben al een bekkenafwijking, doordat zij motorisch verkeerd zijn geprogrammeerd. Laat kinderen maar eens hardlopen, dan zie je bijvoorbeeld rechtervoeten die naar binnen staan en dat er geen inzet van de knieën is. Ook is er een relatie van de schouderstand en de wijze van lopen, waarop zelden wordt gelet. Dramatisch wordt het helemaal als je kinderen achteruit laat lopen over een lijn. Dat blijkt een ramp te zijn bij vrijwel elke groep! Ze kunnen totaal niet functioneren zonder methodische informatie! We moeten echt anders gaan werken met 6-/7- jarigen! Het wat oefeningen doen, gevolgd door wedstrijdjes, is om problemen vragen!” Ook hier blijkt het groepsgewijs in ritme en tempo te werken! Binnen een paar minuten is een opmerkelijke verbetering zichtbaar!

Dit is een deel uit het interview dat Jan Soek met Michel Bruyninckx had. Het hele interview is te lezen in het decembernummer van SPORT/plus.

Read 2590 times Last modified on Saturday, 26 November 2011 14:18

"Футбольная школа"

План отборочных сборов на 2015

План проведения отборочных сборов на 2015 г. 23 – 28 марта 2015 года. в городе Рига (Латвия) 13 –...

Футбольное обучение

Приглашаем молодых футболистов от 17 лет имеющие диплом об окончании средней школы на годичную стажировку в...

Страничка тренера

Страничка тренера

Рекомендуемые статьи от B&M Sport "Body and Mind Sport" SoccerPal B&M Method Обучение игровому мышлению на футбольном поле Holisme - тренировка...

Футбольная страничка

Футбольная страничка

Первая футбольная стажировка от B&M SPORT в Бельгии прошла с 26 июля по 25 августа этого...

Страничка родителей

Уважаемые родители!   Надеемся, что в этом разделе вы найдете необходимую информацию для вас и ваших детей.   Как...

Философия школы

Обучение в B&M Sport направлено на развитие и подготовку всесторонне развитого спортсмена.

Footballmind Europe © 2010 - 2015. Body and Mind Sport. All rights reserved.